Στήριξη σε ιδρύματα για παιδιά

Η προσπάθεια μας για να βοηθήσουμε κάποια Ιδρύματα για παιδιά

Το Golden Trade μέσα από την συγκεκριμένη πλατφόρμα θα προσπαθήσει να βοηθήσει όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό κάποια ιδρύματα για παιδιά. Η βοήθεια αυτή θα έρθει πρωτίστως από την συμμετοχή των καταστημάτων που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν «ΔΩΡΕΑΝ» χωρίς δεσμεύσεις ή προμήθειες το marketplace, αλλά και από τους αγοραστές/καταναλωτές όπου θα πρέπει να το χρησιμοποιούν για τις αγορές τους.

Η στήριξη μας σε Ιδρύματα

Αυτήν την χρονική στιγμή αισθανόμαστε κάτι παραπάνω από χαρά που έχουμε το Ίδρυμα για Παιδιά «Κιβωτός του Κόσμου» το οποίο δέχτηκε την ανοιχτή μας πρόσκληση για συμμετοχή/συνεργασία σε αυτήν την δράση μας. Θα προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας να δώσουμε χαρά και κυρίως ουσιαστική βοήθεια στο ίδρυμα Κιβωτός του Κόσμου.

Η πρόθεση και αλληλεγγύη μας και σε άλλα ιδρύματα για παιδιά

Ήδη αρκετοί μας ρωτούν σχετικά με την υποστήριξη μας σε ιδρύματα για παιδιά.

Να ξεκαθαρίσουμε εδώ, ότι, το Golden Trade δεν διαχωρίζει αλλά ούτε επιλέγει συγκεκριμένα ιδρύματα για παιδιά. Πιστεύουμε ότι η βοήθεια ως προς το κάθε ίδρυμα είναι το ίδιο, όλα τα παιδιά τα όποια και δεν ξεχωρίζουμε, όλα χρειάζονται την όποια βοήθεια θα μπορούσε να δοθεί (μικρή / μεγάλη) γιατί όπως και να’ χει παραμένει βοήθεια.

Ενεργά ιδρύματα που στηρίζουμε

Κιβωτός του Κόσμου

Κιβωτός του Κόσμου

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού.
Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα με αβέβαιο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα ... για την δράση που κάνει η Κιβωτός του Κόσμου

Ενεργά ιδρύματα που στηρίζουμε

Κιβωτός του Κόσμου

Κιβωτός του Κόσμου

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού.
Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα με αβέβαιο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα ... για την δράση που κάνει η Κιβωτός του Κόσμου