Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Το «Golden Trade» ανήκει στην εταιρεία NEXTWeb Generation, που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Αττικής, επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 10-12.
Στην ιστοσελίδα προβάλλονται και προωθούνται προϊόντα και προσφορές τρίτων με την ιδιότητά τους ως προμηθευτών προϊόντων και διαφόρων υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται αναλυτικά σε όσα εμπεριέχονται κατωτέρω. Ως εκ τούτου, συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφόμενων πριν την περιήγηση, πρόσβαση, χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής για παροχές ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής.

 

1 – Έννοιες – Ορισμοί

«Ιστοσελίδα»: η παρούσα ιστοσελίδα «www.goldentrade.shop».

«Εγγραφή»: η ενέργεια δημιουργίας ενός Λογαριασμού Χρήστη/Πελάτη της Ιστοσελίδας.

«Αγοραστής»: κάθε χρήστης/πελάτης, που συμμετέχει επιτυχώς σε αγορές ή προσφορές από προϊόντα ή υπηρεσίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Προμηθευτή.

«Λογαριασμός»: ο λογαριασμός στο Golden Trade.

«Προϊόν/Υπηρεσία»: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας.

«Προμηθευτής»: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της Εταιρείας (goldentrade.shop) προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του στους Χρήστες/Πελάτες της Ιστοσελίδας. Η Golden Trade ΔΕΝ θεωρείται Προμηθευτής.

«Προσφορά»: η προσφορά Προϊόντων/Υπηρεσιών τρίτων Προμηθευτών, που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

 

2 – Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της προωθεί προϊόντα/υπηρεσίες προμηθευτών υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας, αλλά και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται στην εκάστοτε σελίδα του εμπόρου μέσα από το Marketplace.

Η Εταιρεία δε συμμετέχει στις ως άνω πωλήσεις, αλλά συνιστά τρίτο-διαμεσολαβητή. Διά του παρόντος ρητά δηλώνεται ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι της Εταιρείας από τους αγοραστές σε περίπτωση βλάβης, ακύρωσης ή ματαίωσης των προϊόντων από τους Προμηθευτές ή ειδικά εξουσιοδοτημένα για την προώθηση των υπηρεσιών τους πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή τους, έχοντας εγγυηθεί έναντι της Εταιρείας την εκπλήρωση των προϊόντων αυτών. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία έναντι του Αγοραστή, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας.

 

3 – Διαδικασία με απλά βήματα

Η συμμετοχή ενός «Αγοραστή» μπορεί να γίνει είτε χωρίς εγγραφή είτε με την εγγραφή που μπορεί να κάνει δωρεάν στην Ιστοσελίδα καθώς και η δημιουργία προσωπικού του Λογαριασμού, υποβάλλοντας τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό πρόσβασης (password). Η προστασία και διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης και των λοιπών στοιχείων του «Αγοραστή» είναι αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων και του κωδικού πρόσβασης σας ή εάν υπέπεσε στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Συνομολογείται ότι οποιοσδήποτε στον οποίο κοινοποιήσετε το όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασή σας έχει εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργεί ως εκπρόσωπός σας για τους σκοπούς της χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Έχετε πλήρη ευθύνη εάν δεν διαφυλάξετε τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων πρόσβασης σας.

Η αγορά ενός προϊόν ή υπηρεσίας, πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου «Προσθήκη στο Καλάθι» ή «Αγορά τώρα». Στο σημείο αυτό, το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος ή υπηρεσίας, καταβάλλεται από τον «Αγοραστή» σε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής. Πληρωμή με κάρτα (χρεωστική – πιστωτική), ή κατάθεση σε κάποιο κατάστημα, ή μέσω e-Baking, ή πληρωμή στα γραφεία της εταιρείας.

 

4 – Προσωπικός λογαριασμός

Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, προσωπικό λογαριασμό (account) στο Golden Trade, προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές συναλλαγές του, αλλά και να καταστεί δυνατός ο έλεγχος προηγούμενων αγορών, η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού, αλλά και η τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, με σκοπό την αποφυγή ανακριβειών.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) του Golden Trade είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο δίχως εξουσιοδότηση.

Το Golden Trade διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία των μελών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

5 – Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή μέσω κάρτας

Ο «Αγοραστής» κατά την παραγγελία του μπορεί να κάνει χρήση οποιασδήποτε (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ.) κάρτας. Όλες οι συναλλαγές που γίνονται μέσω κάρτας, πραγματοποιούνται με την ασφάλεια της VIVA Payments, αξιοποιώντας την υποδομή που διαθέτει ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ασφαλείας PCI-DSS. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το σύστημα της VIVA PAYMENTS. Η Golden Trade δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκαν και τα στοιχεία αυτά, δεν της γνωστοποιούνται ποτέ. Η Golden Trade δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η Golden Trade δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας
Ο «Αγοραστής» μπορεί να καταθέσει το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στο προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμεί σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Τα έξοδα πληρωμής βαρύνουν τον Πελάτη.

 

Πληρωμή μέσω Paypal
Ο «Αγοραστής» μπορεί να πραγματοποιήσει μια πληρωμή μέσω του διαδεδομένου τρόπου της Paypal. Το μόνο που χρειάζεστε είναι έναν επαληθευμένο λογαριασμό paypal.

 

Με αντικαταβολή στα γραφεία μας
Ο «Αγοραστής» μπορεί να πληρώσει με αντικαταβολή στα γραφεία μας καθημερινά 10:00 – 18:00.

 

6 – Περιορισμός Ευθύνης

  • Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω του Golden Trade, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής ή κάθε εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του πρόσωπο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.

 

  • Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμείες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).

 

  • Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο. Ως εκ τούτου, ευθύνη για παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το Ν. 1961/1991 και το άρθρο 9 Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών, δε δύναται να αποδοθεί ή στοιχειοθετηθεί σε βάρος της εταιρείας. Η εταιρεία περιορίζεται στην αναπαραγωγή του προωθητικού υλικού, το οποίο λαμβάνει από τους προμηθευτές.

 

  • Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

  • Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

 

  • Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του χρήστη. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, μπορείτε να το κάντε μια αναφορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Golden Trade.

 

  • Κατά την αγορά ενός προϊόντος ο «Αγοραστής» δηλώνει συνειδητά και υπεύθυνα ότι κάνει νόμιμη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί. Δεν ευθύνεται η Εταιρεία για μη νόμιμη χρήση αυτής.

 

  • Δεν βαρύνει την Εταιρεία η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνηση τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

 

  • Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

 

7 – Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

8 – Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας του Golden Trade αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ενώ δεσμεύεται ότι δε προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, το Golden Trade διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του παρανομούντος χρήστη, προβαίνοντας σε κάθε από το νόμο προβλεπομένη ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των social media σχετικά με τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 

9 – Ασφάλεια και απόρρητο συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/Συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες/Συνδρομητές παρέχουν μέσω της Ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών/Συνδρομητών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

 

10 – Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με την παρούσα Συμφωνία. Εάν επιθυμείτε να προβάλλετε νομική αξίωση εναντίον μας, η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

11. Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείτε η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

12. Μεταβολές των όρων χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2020