Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

 

1. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Η σύνδεση των χρηστών στην ιστοσελίδα είναι ασφαλής, διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία ψηφιακής κρυπτογράφησης SSL.

 

2. Οι συναλλαγές μέσω καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Viva Payments, αξιοποιώντας την υποδομή που διαθέτει ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ασφαλείας PCI-DSS. Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το σύστημα της Viva Payments.

 

3. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

 

4. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

 

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα

α) Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή των στοιχείων σας, που μας παρέχετε στο προφίλ σας συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας ή με την αποστολή ενός email στο dpo@goldentrade.shop.

β) Διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα επίκαιρα βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να σεβόμαστε τις προτιμήσεις σας και να σας προσφέρουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι πιο σημαντικά για εσάς.

 

6. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε:

α) να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας για σας και να ζητάτε την ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα

β) να ζητάτε να απέχουμε από την περαιτέρω χρήση των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς

γ) να αντιτάσσεστε στη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη για εσάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας ή την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εάν θέλετε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν θέλετε να κλείσετε το λογαριασμό σας στο Golden Trade ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις ή αιτήματα, παρακαλούμε στείλτε μας email στο support@goldentrade.shop

Ενώ είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των συνδρομών σας, το κλείσιμο του λογαριασμού σας και την άρση του ενεργού προφίλ σας, δεν μπορούμε να διαγράψουμε πάντα τα αρχεία των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων και συναλλαγών. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αρχεία σχετικά με τις προηγούμενες αγορές στην Ιστοσελίδα για λόγους οικονομικής πληροφόρησης και συμμόρφωσης.

 

7. Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

α) Η συλλογή και επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα και στις πληροφορίες, τις οποίες μας χορηγείτε με τη ρητή σας συγκατάθεση και οι οποίες κρίνονται άκρως αναγκαίες για την αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες σας ενδιαφέρουν. Αντίστοιχα, για όσους επιζητούν εργασία ή διερευνούν εμπορική συνεργασία με την Εταιρεία, ως αναγκαίες κρίνονται εκείνες οι πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

β) Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται πρωτίστως μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού (account) και δευτερευόντως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και τηλεφωνικά. Εκτείνονται κατά κύριο λόγο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στο ονοματεπώνυμο, στο τηλέφωνο επικοινωνίας και στην ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

 

8. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε δεδομένα σας;

Οι σκοποί, για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, κατόπιν  συγκατάθεσης σας, συνίστανται στη(ν):

α) Διαμεσολάβηση μεταξύ του Παρόχου και εσάς για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αγορά μέσω του Ιστοτόπου της προσφοράς διαμονής, η οποία σας ενδιαφέρει

β) Ενημέρωση σας σχετικά με νέες εκπτωτικές προσφορές.

γ) Προώθηση προσφορών ή νέων εμπορικών δυνατοτήτων άλλων Ιστοτόπων της Εταιρείας.

δ) Ενημέρωση σας για νέες υπηρεσίες και δυνατότητες του Ιστοτόπου.

ε) Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Περαιτέρω, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, πέραν της συγκατάθεσης σας, μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή κατόπιν αιτήματος εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών.

 

9. Για πόσο καιρό τηρούμε τα δεδομένα;

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται, με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του Νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους.

Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα τηρεί ένα μέλος ή χρήστης του Ιστοτόπου προσωπικό λογαριασμό σε αυτόν, είναι αυτονόητη η τήρηση και των προσωπικών δεδομένων του.

 

10. Σε ποιον μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

α) Αποκλειστικά και μόνο σε υπαλλήλους, συνεργάτες, ή υπεργολάβους της Εταιρείας, οι οποίοι τα επεξεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης μας.

β) Πέραν των ανωτέρω, ποτέ δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιούμε ή διανέμουμε δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο, εκτός αν αυτό μας επιβληθεί από το Νόμο ή τις Αρχές.

 

11. Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους

Σε περίπτωση, κατά την οποία περιέλθουν στο πλαίσιο συνεργασίας στην κατοχή μας δεδομένα από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, την ευθύνη για την εξασφάλιση της συγκατάθεσης σας φέρει ο τρίτος υπεύθυνος. Σταθερή επιδίωξη της Εταιρείας μας  είναι η διαπίστωση και ο έλεγχος ότι η επεξεργασία των δεδομένων έχει γίνει με το νόμιμα προβλεπόμενο τρόπο.

 

12. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν περιεχόμενο δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα, ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν μεταβολών που επέρχονται σε αυτή.

Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020